Obecné lesy Polianka s.r.o.

Obecné lesy Polianka, spol. s r. o.
Polianka č. 91
907 01

IČO: 34128093
IČ DPH: SK2020375643

Cenník palivového dreva na r. 2017 platný len pre občanov obce

Odborný lesný hospodár /
konateľ:          Ladislav   Gabriž
Kontakt:          0908 735 093
Email:         laco.gabriz@gmail.com

 

Evidencia zmlúv a faktúr:

Poradové číslo: Faktúra / Zmluva Dátum zverejnenia
l    
2    
3    

 

Publikované dňa  14.03.2017