Obecné lesy Polianka s.r.o.

Obecné lesy Polianka, spol. s r. o.
Polianka č. 91
907 01

IČO: 34128093
IČ DPH: SK2020375643

Odborný lesný hospodár / konateľ: Ladislav   Gabriž

Kontakt:                                              0908 735 093
Email:                                                  laco.gabriz@gmail.com

 


 

Publikované dňa  18.10.2017