Obecné lesy Polianka s.r.o.

Obecné lesy Polianka, spol. s r. o.
Polianka č. 91
907 01 Myjava

IČO: 34128093
IČ DPH: SK2020375643

 

Odborný lesný hospodár / konateľ: Ladislav   Gabriž

Kontakt:                                              0908 735 093
Email:                                                  laco.gabriz@gmail.com

 

 

Lesník:                                                Ing. Juraj Kovár

Kontakt:                                              0907 104 660

 

 

CENNÍK DREVA NA ROK 2019

Palivo listnaté:
• Dĺžky: 32,50 EUR bez DPH / 39,00 EUR s DPH za m3
• Metre: 35,83 EUR bez DPH / 43,00 EUR s DPH za m3

Palivo ihličnaté:
• Dĺžky: 21,66 EUR bez DPH / 26,00 EUR s DPH za m3

Samovýroba:
• 3,00 EUR s DPH za priestorový meter

Publikované dňa  25.01.2019