Obecné lesy Polianka s.r.o.

Obecné lesy Polianka, spol. s r. o.
Polianka č. 91
907 01

IČO: 34128093
IČ DPH: SK2020375643

Odborný lesný hospodár / konateľ: Ladislav   Gabriž

Kontakt:                                              0908 735 093
Email:                                                  laco.gabriz@gmail.com

 

 

Cenník dreva na rok 2018

Palivo listnaté :
    dĺžky : 30,83 EUR bez DPH / 37 EUR s DPH za m3
   metre : 34,16 EUR bez DPH / 41 EUR s DPH za m3

Palivo ihličnaté : 
   dĺžky :  18,33 EUR bez DPH / 22 EUR s DPH za m3  

Samovýroba
    3,00 EUR s DPH za priestorový meter

Publikované dňa  10.07.2018