Klub dôchodcov

Naši seniori vyvíjajú v obci kultúrno-spoločenskú a hospodársku činnosť. V klube je združených cez 50 členov. Na jar v roku 2003 bola založená v našej obci organizácia Jednota dôchodcov. Spoločná činnosť spočívala najmä v brigádnických prácach na skrášľovaní obce, v pomoci Obecným lesom Polianka, s.r.o. pri lesnej výsadbe, čistení a úprave kultúrneho domu.

 

Uskutočnili aj mnohé kultúrno – osvetové podujatia:
- stretnutie s lekárom, zamerané na ťažkosti a choroby dôchodcov,
   pomoc pri úrazoch s MUDr. Idunkovou,
- beseda s Mgr. farmácie, na tému Lieky, užívanie, ochrana a prevencia
   pred chorobami,
- beseda s MVDr. Blanarovičovou – ochrana a opatera zvierat i domácich
- miláčikov,
- aranžovanie a viazanie kytíc,
- výstavy ručných prác,
- burzy rastliniek a sadeničiek spojené s burzou kníh,
- maľovanie veľkonočných kraslíc a jarné aranžovanie kvetov,
- ukážka starých dedinských remesiel, pletenie prútených košíkov,
- športové súťaže dôchodcov pri posedeniach pri táboráku,
- zájazdy na agrokomplex do Nitry, na záhradkársku výstavu do Trenčína,
  do arboréta v Mlyňanoch, do Bratislavy – Mariánky,
- oslavy Dňa matiek.

     Dňa 25.11.2006 bola ukončená činnosť Jednoty dôchodcov Polianka a organizácia prešla na klubovú činnosť. Od obecného úradu boli dôchodcom ponúknuté priestory Materskej školy. Tie sa pod ich usilovnými rukami premenili z chátrajúcich na útulné prostredie vyhovujúce činnosti klubu.  Priestory boli vymaľované, zhotovených bolo 15 nových stolov, doplnené nábytkové časti a kuchynské zariadenie – dary od samotných členov, opravené elektrické vedenie, rekonštrukcia wc. Vyčistili sa priestory školského dvora, odstránili sa kalamitné stromy, ktorých drevo sa porezalo a využívajú ho na vykurovanie priestorov klubu. Taktiež sa vybudovalo nové oplotenie okolo dvora a oprava strechy. Všetky údržbárske práce uskutočnili členovia klubu s minimálnymi finančnými nákladmi a s podporou Obecného úradu.
     Priestory klubu môžu teraz slúžiť i iným organizáciám a jednotlivcom na uskutočňovanie rôznych stretnutí a rodinných osláv.


    
     Okrem bohatej brigádnickej činnosti nebolo doteraz zanedbávané ani kultúrne vyžitie členov Klubu dôchodcov. Medzi najvýznamnejšie akcie patria:
- účasť na oslavách na Bradle, účasť na Stretnutí Čechov a Slovákov na 
  Javorine,
- zájazd do Nitry na Agrokomplex,
- zájazd do Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice a do Dobrej Vody k
  pamätníku J.Hollého,
- účasť na akcii „Sami sebe“ v Čachticiach a Beckove,
- zájazd do Bratislavy – do STV na natáčanie programu Pošta pre teba,
- spoločné turistické výlety do hôr, varenie gulášu v Jablonke,
- prednáška – homeopatická liečba, meranie krvného tlaku, a prednáška o
  sociálnom zabezpečení dôchodcov,
- zájazd do Trnavy - návšteva Múzea a exkurzia v závode Renault,
- zájazd do planetária v Hlohovci a na Agrokomplex Nitra.

     Všetky členské schôdze sa uskutočňujú vo veľmi priateľskom a rodinnom ovzduší a s pohostením, ktoré prinášajú samotné členky. Pri čaji alebo kávičke za sprievodu harmoniky sa dlho ozývajú v priestoroch budovy staré ľudové piesne, žarty, veselé, ale i smutnejšie spomienky..
zabúdajú na svoj vek, na svoje bolesti a trápenia, pookrejú na tele i na duši.
     Činnosť takto aktívneho Klubu dôchodcov nám môžu závidieť i veľké obce, ale chce to tiež podporu a pomoc Obecného zastupiteľstva.

Publikované dňa  22.05.2013