Hlásenia rozhlasu

Hlásenie 49. týždeň

 

 

1.

Evanjelický cirkevný zbor Myjava pozýva na tradičné advetné roráty, ktoré budú až do Vianoc každý utorok a štvrtok o 17.h v zbor.sieni.
Zároveň Vás pozývame na druhý adventný koncert v nedeľu 9.dec.o 17.hod.v kostole. Vystúpi 150 detí zo Základnej umeleckej školy v Myjave. Aj v ich mene Vás pozýva Centrum tradičnej kultúry a Cirkevné centrum voľného času ako organizátori.

 

2.

Šikovní Poliančiari a Obec Polianka Vás pozývajú na zdobenie vianočného stromčeka 08.12.2018 o 15hod na ihrisku pod školou. 

 

 

 

3.

 

 

Predvianočné stretnutie s profesorom Petrom Staněkom, SAV, sa bude niesť v slávnostnom duchu. Spoločne oslávime jeho životné jubileum, 70. narodeniny.
Aj témy budú výnimočné: Duch prírody, človeka, vidieka, národa – dôvera medzi ľuďmi. Život na vidieku, geopolitická situácia v regióne, vývoj spoločnosti, vzťahy medzi ľuďmi.

Čas a miesto konania. Piatok 14.12.2018 od 17,30 hod, Myjava, SPŠ ul. SNP 413/8

Informačný link na Facebook: https://www.facebook.com/events/285715265622672/

Viac informácií web stránka Naša Svetelná:   http://nasasvetelna.sk/peter-stanek/

Publikované dňa  07.12.2018