Hlásenia rozhlasu

Hlásenie 10. týždeň

Šikovní Poliančari Vás pozývajú  dňa 10.03.2018 o 16.00 hod do kultúrneho domu na Polianke, kde sa budú tvoriť veľkonočné dekorácie. Tešíme sa na Vás a Vaše nápady.

 

 

 

V sobotu 17. 03. 2018 sa v Kultúrnom dome Rudník uskutoční XII. ročník medzinárodného stretnutia košikárov pod názvom Nevšedné podoby prútia. Cieľom podujatia je propagácia a rozvoj tradičného remesla - košikárstva ako súčasti tradičnej ľudovej kultúry. Nosnú časť podujatia tvoria remeselné dielne, kde jednotliví košikári prezentujú svoje výrobky, rôzne pletiarske techniky a používané materiály. V dielňach majú návštevníci možnosť získať rôzne informácie, prípadne si vlastnoručne vyskúšať rôzne techniky pletenia z prírodných materiálov.

Súčasťou podujatia bude súťažná výstava o najkrajší netradičný výrobok z prútia, ktorá bude hodnotená verejnosťou a tiež aj samotnými košikármi. Jej zámerom  je prezentovať súčasnú tvorbu z tradičného materiálu v intenciách umeleckého priemyslu a motivovať k výrobe aj výrobkov netradičných tvarov. Cieľom je podnietiť  košikárov využiť fantáziu pri tvorbe košikárskych „diel" a zdokonaľovanie pletiarskej techniky.
Na jarmoku košikárskych výrobkov si budete môcť vybrať všetky možné prútené a pletené výrobky, ktoré naši majstri košikári vlastnoručne vyrobili. V sprievodnom programe budú účinkovať deti z MŠ a ZŠ Rudník, Heligonkári z Prietrže, FSK KOPA z Myjavy a FS GYMNIK z Bratislavy.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikované dňa  08.03.2018