Aktuálne informacie z našej obce

OcÚ oznamuje I Daňové priznanie

Obecný úrad Polianka upozorňuje na blížiaci sa termín 31.01.2018 t.j. dátum, dokedy treba podať zmeny k priznaniu k dani z nehnuteľností napr.

  • nákup nehnuteľností,
  • predaj nehnuteľností,
  • dedičstvo,
  • darovanie,
  • drobná stavba,
  • rozvod a následné rozhodnutie súdu o majetkovom vysporiadaní,
  • získanie právoplatného stavebného povolenia a pod.

Ďalej je potrebné podať žiadosť o oslobodenie alebo zníženie miestneho poplatku za odpad napr.

  • ZŤP,
  • občania, kt. sa nezdržiavajú viac ako 90 dní/rok v obci
  • študenti.

K jednotlivým žiadostiam treba priniesť potrebnú dokumentáciu.

<< Návrat na predchádzajúcu stránku

Publikované dňa  23.05.2013