Aktuálne informacie z našej obce

JÚN I Mesiac poľovníctva

Jún, mesiac poľovníctva a ochrany prírody, nám každoročne pripomína dôležitosť kladného vzťahu človeka k prírode. Klimatické, ale aj spoločenské zmeny nás nútia zamyslieť sa nad ďalším smerovaním ľudských aktivít v prírode a zvlášť my poľovníci čelíme novým výzvam z mnohých strán. Súdiť naše dnešné počínanie budú totiž nielen odborníci a súčasná nepoľovnícka verejnosť, no i budúce generácie.

Úroveň slovenského poľovníctva je veľmi vysoká a je uznávaná aj z medzinárodného pohľadu. Môžeme sa pýšiť nielen kultúrnou stránkou našej činnosti, ale aj výsledkami dosahovanými v oblasti kynológie, chovu zveri, jej trofejovej kvality alebo strelectva. V uplynulom roku sme vďaka regulačným opatreniam úspešne odolali nákaze Afrického moru ošípaných, ktorého preniknutie zo susedným krajín by vážne ohrozilo nielen diviačiu populáciu, ale aj naše potravinárstvo. Na druhej strane sa musíme popasovať s dopadmi dnešného poľnohospodárstva, ktoré vďaka dotáciám často preferuje obrovské monokultúrne lány technických plodín ako sú repka či bioplynková kukurica. Priamoúmerne s ich rozširovaním narastá aj populácia raticovej zveri, s čím zároveň ubúda zveri malej, t.j. bažantov, zajacov, či jarabíc. Skupina našich kolegov, poľovníkov, pod hlavičkou občianskeho združenia Zeleň, preto začala so systematickými aktivitami na rozvíjanie biodiverzity zveri v našej prírode. Často ich môžete vidieť v televíznych reláciách Halali alebo Farmárska revue.

V chotároch našich obcí Polianka a Jablonka sa zasa o zachovanie nášho prírodného a kultúrneho bohatstva stará Poľovnícke združenie Jablonka. Naši členovia každoročne budujú a udržiavajú poľovnícke zariadenia, kŕmidlá a soľníky, obhospodarujú políčka pre zver a organizujú pre miestne komunity i rôzne osvetové a spoločenské akcie. V tejto podobe slovenské poľovníctvo tvorí neodmysliteľnú súčasť koloritu vidieckeho života a zároveň je súčasťou národného kultúrneho bohatstva.

Dúfame, že aj naďalej sa nám v našich vidieckych komunitách bude dariť spolupracovať pri starostlivosti o okolitú faunu a flóru. Na záver by sme vás radi pozvali na Posedenie pri poľovníckych špecialitách, ktoré sa bude konať túto sobotu 29. júna 2019 v areáli ihriska v Jablonke.

 

 

 

<< Návrat na predchádzajúcu stránku

Publikované dňa  23.05.2013