Aktuálne informacie z našej obce

Výsledky nových volieb do orgánov samosprávy obcí – starosta obce

V sobotu t.j. 8. apríla 2017 sa v našej obci konali voľby na starostu obce.


Z 337 voličov zapísaných v zozname volebného aktu sa zúčastnilo 165 občanov a hlasovali nasledovne:

Gabriela Bajcarová, PhDr.:   62 hlasov
Pavol Kňazský:                  103 hlasov

Volebný akt sa uskutočnil bez akýchkoľvek rušivých zásahov, za čo volebná komisia ďakuje všetkým zúčastneným.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (13.3.2017 o 16:30)

V súlade s ustanovením § 12, zákona č. 369/1990 Zz., o obecnom zriadení v platnom znení, sa dňa 13.3.2017 o 16:30 bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  P o l i a n k e(obecný úrad).

Viac informácii najdete v pozvánke tu

Kalendár podujatí Marec 2017 / Myjava

Kalendár podujatí na mesiac Marec 2017

TIK Myjava

Výberové konanie - prenájom nebytových priestorov (bar)

OBEC   POLIANKA vypisuje výberové konanie na prenájom nebytového priestoru (baru) nachádzajúceho sa v centre obce, konkrétne: kultúrny dom, súpisné číslo 91, o podlahovej ploche cca 70 m²

Viac informácií v priloženom dokumente

Výberové konanie - hlavný kontrolór obce

OBEC POLIANKA vypisuje výberové konanie na funkciu HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE POLIANKA

Viac informácií v priloženom dokumente

Publikované dňa  23.05.2013