Aktuálne informacie z našej obce

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (27.4.2017 o 16:30)

V súlade s ustanovením § 12, zákona č. 369/1990 Zz., o obecnom zriadení v platnom znení, sa dňa 27.4.2017 o 16:30 bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  P o l i a n k e(obecný úrad).

Viac informácii najdete v pozvánke tu

Výsledky nových volieb do orgánov samosprávy obcí – starosta obce

V sobotu t.j. 8. apríla 2017 sa v našej obci konali voľby na starostu obce.


Z 337 voličov zapísaných v zozname volebného aktu sa zúčastnilo 165 občanov a hlasovali nasledovne:

Gabriela Bajcarová, PhDr.:   62 hlasov
Pavol Kňazský:                  103 hlasov

Volebný akt sa uskutočnil bez akýchkoľvek rušivých zásahov, za čo volebná komisia ďakuje všetkým zúčastneným.

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 09.05.2017

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy,
budú dňa 09.05.2017 v čase od 08:00 hod. do 10:10 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

LOKA PODLIPOVEC č. 161,162,163,164,165,166,166/OP, 166/PR, 167,167/PR, 167/VE
LOKA U SLÁDKOV č. 153, 154, 156, 157/PR, 158, 193

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (13.3.2017 o 16:30)

V súlade s ustanovením § 12, zákona č. 369/1990 Zz., o obecnom zriadení v platnom znení, sa dňa 13.3.2017 o 16:30 bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v  P o l i a n k e(obecný úrad).

Viac informácii najdete v pozvánke tu

Kalendár podujatí Marec 2017 / Myjava

Kalendár podujatí na mesiac Marec 2017

TIK Myjava

Publikované dňa  23.05.2013