Aktuálne informacie z našej obce

Zasadnutie OZ I 17.04.2019


V súlade s ustanovením § 12, zákona č. 369/1990 Zz., o obecnom zriadení v platnom znení, sa 

17. 04. 2019 o 16:00 hod. v zasadačke OcÚ

bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Polianka  s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019
4. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2018
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Polianka za rok 2018
6. Záverečný účet obce Polianka za rok 2018
7. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce Polianka
8. Žiadosť DHZO Polianka o dotáciu z rozpočtu obce
9. Záver

Odstávka elektrickej energie I 23.04.2019

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 23.04.2019 v čase od 12:00 hod. do 14:00 hod bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

LOKA U DINGOV č. 190, 190/VO, 191, 192

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ponuka práce I ekonóm/účtovník

Ponúkame Vám prácu v obci Polianka. Hľadáme ekonóma (ekonómku),účtovníka (účtovníčku), na zastupovanie počas materskej dovolenky.

Náplň práce:

- Komplexné vykonávanie účtovnej agendy v zmysle záväzných predpisov a iných platných usmernení OcÚ – účtovanie faktúr, bankových výpisov,  interných dokladov ( vedenie v súlade so zákonom o účtovníctve )
- Zabezpečenie styku s peňažnými a poisťovacími inštitúciami
- Vykonanie všetkých finančných úkonov v bezhotovostnom styku
- Inventarizácia majetku
- Vypracovanie návrhu rozpočtu obce na príslušný rok a úpravy rozpočtu
- Spracovanie záverečného účtu obce
- Zabezpečenie auditu
- Zostavovanie štatistických výkazov
- Zostavovanie štvrťročných a ročných účtovných závierok
- Evidencia dotácii prostriedkov zo ŠR a predkladania ich zúčtovania
- Zabezpečenie administratívnej agendy
- Vedenie registratúry
- Osvedčovanie listín podpisov na listinách
- Hlásenie v obecnom rozhlase
- Spravovanie webstránky
- Ostatné činnosti na základe príkazu nadriadeného

 

Zamestnanecké výhody, benefity


- vďaka veľmi dobrým výsledkom možnosť neustáleho odborného aj osobnostného rastu a   získavanie čoraz väčšieho priestoru v pracovnej náplni
- vysoká podpora priameho nadriadeného
- účasť na odborných tréningoch a seminároch

Termín nástupu:  01.06.2019

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním


stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomika, účtovníctvo

Ostatné znalosti


Mzdové účtovníctvo - pokročilý
Podvojné účtovníctvo - pokročilý
Hospodárska korešpondencia - pokročilý
Fakturácia - pokročilý
Pokladňa - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti


- prax v odbore vítaná
- orientácia na tímovú prácu a prosperitu obce
- samostatnosť
- organizačné schopnosti

Mzda:


Vyplýva z prílohy č. 3  Základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme z.č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v nadväznosti na počet rokov uznanej praxe.

K celkovej výške platu je pripočítané aj zvýšenie tarifného platu vo výške 15%  a priznaný osobný príplatok.

 

Ak vás naša ponuka zaujala, pošlite nám životopis čo najskôr.

Kontaktná osoba: Pavol Kňazský, Tel: +421905214071

Rozpis futbalových zápasov I 2018/19

Výsledky prezidentských volieb I 1. a 2.kolo

II.kolo, 30.3.2019
 
  • Počet zapísaných voličov: 336
  • Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 155
  • Účasť: 46,13 %
  • Počet platných hlasov: 151
  1. Zuzana Čaputová, Mgr:                 76 hlasov
  2. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. :       75 hlasov
 
 
 
I. kolo, 16.3.2019
  • Počet zapísaných voličov: 336
  • Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 173
  • Účasť: 51,48 %
  • Počet platných hlasov: 171

 

 

Vývoz separovaného odpadu na rok 2019

Vývoz separovaného odpadu je zverejnený v časti VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU. 
 

 

Publikované dňa  23.05.2013