Vitajte na stránke našej obce

        Obec Polianka sa rozkladá na Myjavskej pahorkatine. Chotár obce leží na rozmedzí dvoch povodí a to Moravy a Váhu. V súčastnosti si stále zachováva charakteristické kopaničiarske osídlenie.

        Skladá sa z viacerých osád - kopaníc, pomenovaných zväčša podľa mien ich obyvateľov. Horná Polianka, Dolná Polianka, Havlová, Doliny, Ulica, Hraby, u Borikov, Piatová, Španková, Podlipovec, Járky, u Dingov, u Remenárov, u Talčíkov, Diely, Kotel, u Sadákov, u Sládkov.

     Neobývané domy privítali nových majiteľov - chalupárov, najmä z Bratislavy, ktorí s obľubou trávia v peknom kopaničiarskom prostredí svoje voľné dni. Niektorí z nich si našu obec natoľko obľúbili, že sa z nich postupom času stali občania Polianky.

Facebook stránka obce

 

 

 

 

NAJBLIŽŠÍ ZBER:

Publikované dňa  07.08.2019